Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8) gimnazjalnego (EG) maturalnego (EM) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) zawodowego (EZ). Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1. (str. 3–5): podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu […]

Read More Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
22 maja, 2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Warszawa, 15 maja 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowaniai przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie szkoły […]

Read More Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
22 maja, 2020

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

Uzasadnienie Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. […]

Read More Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
22 maja, 2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.– regulacje prawne Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów […]

Read More Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
22 maja, 2020