O nas

Witamy na stronie Publicznej Szkoły w Płokach! Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji na temat naszej placówki.
Szkoła w Płokach działa nieprzerwanie od prawie 200 lat. W 2009 roku przekształciła się ona w placówkę społeczną, początkowo jej kierowaniem zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Płok, które potem przekazało to zadanie Fundacji na rzecz Edukacji. W listopadzie 2016r., decyzją władz miasta i gminy Trzebinia oraz małopolskiej Kurator Oświaty, prowadzenie placówki zostało przekazane Stowarzyszeniu Dzieciaki na bis – założonej przez Rodziców i nauczycieli.
I właśnie 4 listopada 2016r. zaczyna się nowa historia bardzo starej i zasłużonej Szkoły.
Składa się ona z Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej, którymi kieruje dyrektor i pedagog – Anita Pytel. Grono pedagogiczne składa się z 20 nauczycieli. Naszymi atutami są małe zespoły klasowe, pozwalające na indywidualizację procesu nauczania oraz pełne bezpieczeństwo uczniów. Stosunkowo niewielka społeczność szkolna sprzyja stworzeniu atmosfery pełnej życzliwości, wzajemnej akceptacji i pomocy.
Rozwijamy indywidualne pasje uczniów i odkrywamy ich talenty. Odbywa się to zarówno podczas lekcji szkolnych, jak i szeregu zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli na zasadach wolontariatu. Wiemy, jak ważne w dzisiejszym świece są umiejętności społeczne, ekonomiczne i językowe. Dlatego nasi wychowankowie mogą się uczyć aż trzech nowożytnych języków obcych i realizują program: „Szkoła dla sztuki życia”. Nasze zaangażowanie i chęć poszerzenia podstawy programowej o innowacje pedagogiczne zostały docenione przez Gliwicką Szkołę Przedsiębiorczości. Zdajemy sobie również sprawę, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Stąd realizowana idea, aby lekcje wychowania fizycznego nasi wychowankowie odbywali na pełnowymiarowych halach sportowych i mogli je poszerzać o fakultatywne zajęcia z rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej i piłki nożnej. Dbamy także o to, by nasi uczniowie byli świadomymi odbiorcami kultury wysokiej, dlatego regularnie wyjeżdżamy do teatrów, co jet też dodatkowym czynnikiem integrującym środowisko szkolne.
Ściśle współpracujemy też z Rodzicami oraz Lokalnymi Instytucjami, jesteśmy otwarci na ich rady, sugestie i zawsze możemy liczyć na ich pomoc!