Szkoła dla sztuki życia

 PROGRAM „DLA SZTUKI ŻYCIA”

Realizowany w Naszej szkole i przedszkolu  program DLA SZTUKI ŻYCIA opiera się na rozszerzeniu podstawowych zagadnień lekcyjnych o praktyczne działania. Wprowadzone modyfikacje są dostosowane   do  współczesnych i przyszłych warunków dzisiejszego świata. Dzieci zarówno te najmłodsze jak i te najstarsze  są   przygotowywane do funkcjonowania w świecie różnorodności kultur, poglądów i języków. Każde  z nich  ma  szanse na rozwój swoich uzdolnień i predyspozycji. Szkoła uczy podejmowania  świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Program  „Dla sztuki życia”  preferuje kształcenie kompetencji matematycznych i przedsiębiorczych dostosowując do tego program dydaktyczny i wychowawczy.  Edukacja  dotycząca przedsiębiorczości wg. Szkoły „Dla sztuki życia”  obejmuje również rodziców uczniów, aby mogli być świadomymi uczestnikami i partnerami w procesie kształcenia swoich  dzieci. Równie dużą uwagę przywiązujemy  do zajęć  tzw. humanistycznych w tym artystycznych w celu zapewnienia zrównoważonego funkcjonowania we współczesnym świecie. Nie bez znaczenia w przygotowaniu do życia we współczesnym świecie jest odporność psychiczna i emocjonalna, dlatego od września 2017r. został otworzony ośrodek terapii psychologicznej, gdzie wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci będą sprawują pieczę nad prawidłowym rozwojem i wychowanków naszych  placówek oraz będą nieść wparcie ich rodzicom . Szereg zajęć prowadzonych jest  w ramach szeroko pojętej orientacji zawodowej. Zajęcia  powadzone są  na dwóch poziomach: podstawowym wynikającym z  realizacji  podstawy programowej i rozszerzonym – wprowadzające elementy SZTUKI ŻYCIA.

W tym roku w ramach nowatorskiego programu dzieci będą brały udział w czterech godzinach języka angielskiego w tygodniu. W nauce dodatkowego tj. niemieckiego lub rosyjskiego. Dla najmłodszych przewidziana jest godzina tygodniowo nauki programowania LEGO WeDo. Nowością jest cotygodniowy wyjazd do stadniny koni jak również akrobatyka i wschodnie sztuki walki.