Powitanie

Witamy serdecznie na stronie Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płokach. Nasza placówka wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracuje z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.

28 grudnia, 2016

Dodaj komentarz